MASKİ SPP

Solar Power Plant

Maski Solar Power Plant

Location

Maski / MANİSA

Installed Capacity

1.20 MW